Временна експозиция >>>

На 7 ноември 2017 г. /вторник/ от 17,30 ч. Художествена галерия – Казанлък открива юбилейна изложба на Ненко Балкански /1907-1977/.


Free Joomla Extensions


Голямата част от експозицията включва картини, притежание на  Софийска градска художествена галерия и Художествена галерия „Борис Денев” Велико Търново, както и рядко показвани платна от фонда на казанлъшката Галерия.

Ненко Балкански принадлежи към творческото поколение на 30-те години на 20.век и изповядва неговите естетически и социални идеи. А универсалността на художествените му търсения извежда българското изкуство на онези висоти, които водят до съизмеримост с най-големите европейски достижения на човешкия дух.

Изключителното по обем и сюжети творчество на Ненко Балкански е резултат от дълбоката връзка на художника със земята, с българската природа, с  хората и традициите. От тази любов се раждат живописните му платна, неговите пейзажи и психологически  портрети.

Едновременно земно и романтично, по класически спокойно и напрегнато като усещане, прецизно и импровизаторско, изкуството на Ненко Балкански успява да отвори сърцата за истината и красотата, за непреходното и вечното.

Ненко Балкански завеща на родния си град десетки платна, но преди всичко дари духовната съкровищница на България с очарованието на обичта в своите картини. Те се усещат неизменно и след повече от 100 години.

Изложбата открива Митко Новков - художествен критик и изкуствовед.

Експозицията остава дв залите на Галерията в Казанлък до 7 януари 2018 г.

 
Виртуална разходка в 360 градуса:
Художествена галерия - Казанлък:

Освен с магията на маслодайната роза и с богатството на тракийското изкуство, Казанлък се слави и като град на художници. Тук са родени  много художници, някои от които бележат едни от най-високите върхове в българското изобразително изкуство, като: Петко Клисуров, Иван Милев, Иван Пенков, Дечко Узунов, Ненко Балкански, Васил Бараков, Мара Йосифова и др. Ето защо не е  случаен факта, че Казанлък  притежава една от най-старите и богати галерии в страната.

В 1901 г. в Казанлък е основан Музей за старини и изкуства, в който по инициатива на  художника Иван Енчев-Видю е създадена най-ранната художествена сбирка в страната . Благодарение на неуморните му усилия и настойчивите покани към свои колеги от рисувалното училище, в периода 1902-1906 постъпват творби на скулпторите Жеко Спиридонов и Борис Шац, на живописците Георги Митов, Захари Желев, Борис  Михайлов и др.

Плодотворен е периода 1930-1958, когато директор на  музея и галерията е художникът и писателят  Димитър Чорбаджийски – Чудомир, който с усета си и личните си контакти с художниците  на своето време,  успява да обогати колекцията с национално значими автори и творби. От 1973 г. галерията е самостоятелен културен институт, а  през 1981 г. разполага постоянната си  експозиция в част от  новопостроената сграда на ул. "Св. Св. Кирил и Методи" № 9.