Боян Петров е изследовател-зоолог, височинен алпинист и мотивационен лектор. Завършил е Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Екология“. От 1998 г. насам работи в Националния природонаучен музей при БАН. Участвал е като експерт по прилепи, земноводни, влечуги и пещерна фауна в над 50 проекта за оценка на фаунистичното разнообразие в национални и природни паркове. Като биоспелеолог е проникнал в над 450 пещери и пропасти в България, Албания, Гърция, Македония, Черна гора, Косово, Хърватска, Турция и Китай.

Открил е над 30 нови за науката вида животни, 10 от които са описани на негово име. Автор е на десетки научни и научнопопулярни статии и експедиционни пътеписи. Боян е участвал в над 10 зоологични пътувания и 20 алпийски експедиции в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка.

Като алпинист е изкачил 22 върха с височина над 5000м. Всичките му изкачвания са реализирани без използване на кислородна маска и без помощта на височинни носачи. За достигане на Хималайската корона му остават да изкачи още 4 осемхилядника

Носител е на редица високи отличия- три пъти (2014 г., 2015, 2016г.) е номиниран за „Спортист на годината“, три пъти е носител на Годишната награда на Българската федерация по катерене и алпинизъм (2014 г., 2015, 2017г.), получавал е още Награда за цялостен принос от Българския хелзинкски комитет (2016 г.), Награда за лидерство на Harvard Club of Bulgaria (2014 г.), медал „Алеко“ на Българския туристически съюз (2014 г.), „Спортен Икар“ за най-впечатляващо представяне (2014 г.), а през 2016г. е обявен за „Мъж на годината“.