Временно Художествена галерия - Казанлък няма да посреща посетители

На основание заповед 356/ 14.03.2020г. на кмета на Община Казанлък, работата с посетители в Художествена галерия - Казанлък е преустановена.

<<< ЗАПОВЕД № 356, гр. Казанлък, 14.03.2020 г. >>>