Гостуване на Художествена галерия - Казанлък в Русе от 3 юли

Художествена  галерия - Казанлък  гостува  на  Художествена  галерия - Русе  с  представителна  колекция  от  своите  фондове. Изложбата  "Багри  от  долината" включва 53 творби на художници, родени  и  свързани  с  Казанлък, допринесли  изключително  много за  богатството  на  националната  ни  художествена  школа.

Това са  имена като  Иван  Милев, Дечко  Узунов, Ненко  Балкански, Иван  Пенков, Димитър  Чорбаджийски - Чудомир, Иван Енчев – Видю, Захари Желев, Петко Клисуров, Кольо  Колев, Димитър  Радойков, Мара  Чорбаджийска, Васил  Бараков, Петрана  Клисурова, Константин  Трингов, Христо  Кутев, Дечко  Мандов, Радомир  Мандов. Изложбата, в  която  са  включени  портрети, пейзажи, рисунки, съхранявани  през  близо  120  годишната  история  на  галерията, показва  само  малка част  от  съкровищата  на  българската  духовност, които  се  съхраняват  във  фондовете  ?. Въпреки  това, подбраните  произведения  са  своеобразен  разказ  за някои от  най-ярките  явления  и  представители  в  българското  изобразително  изкуство, както  и  реверанс  към  онези  обществени  личности  с  възрожденски  характер, които  са  успели  през  годините  да  съхранят  в  Казанлък  не  само  културното  му  наследство, но  и  потребността  от  духовност, естетика  и  култура.

Изложбата  ще  бъде  открита  на  3  юли 2020 г. от  18:00 часа, Художествена  галерия - Русе, ул "Борисова" 39.