През европейските дни на наследството Художествена галерия - Казанлък Ви кани на спектакъл „Метаноя“, който ще започне в 19:00 часа на 19 септември /събота/.

„Метаноя“ – е интерактивен спектакъл създаден и вдъхновен от идеята за трансформацията. Кое днес ни променя и в какво ни променя? Като творци професионалисти и съмишленици  обединени в Арт Формация “Орфика”, имаме кауза изкуството ни да въздейства чрез архетипните образи на вътрешните съдържания в човека, и като го  раздвижи отвътре и извади от ежедневните му битови преживявания, да го въведе във вечната красота и сила на изкуството. Чрез живата автентична музика от арфа, цигулка и виолончело, под ударите на тарът, чрез словото, танца и многоизмерните образи в картините на Диляна Ангелова, сме готови да посрещнем публиката на гр. Казанлък в Художествената Галерия от 19.00 ч на 19. 09 2020г.  

Вход свободен!

Този прoект е реализiран с финансовата подкрепа на  Министерството на Културата