Много  сме  щастливи  да  съобщим, че  Художествена  галерия - Казанлък  спечели  проект  за  специализирано  осветление  в  залите  на  галерията, по  обявена  сесия  на  Министерство  на  културата, на  тема  "Дейности  по  опазване  и  представяне  на  движимото  културно  наследство  и  визуалните  изкуства  в  музеите  и  художествените  галерии". В  рамките  на  проекта  ще  бъде  подменена  съществуващата  осветителна  система  на  галерията  с  нова, която  да  бъде  съобразена  със  съвременните  технологии  и  музейни  стандарти  при  експониране  и  съхраняване  на  движимите  културни  ценности.