Художествена галерия - Казанлък спечели проект за специализирано осветление в залите на галерията

Художествена галерия - Казанлък спечели проект за специализирано осветление в залите на галерията, по обявена сесия на Министерство на културата, на тема "Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии". В рамките на проекта ще бъде подменена съществуващата осветителна система на галерията с нова, която да бъде съобразена със съвременните технологии и музейни стандарти при експониране и съхраняване на движимите културни ценности.

Художествена  галерия - Казанлък  е  основана  през  1901  година  и  през  2021  г.  отбелязваме  нейната 120  годишнина. Художествената  сбирка  съхранявана  във  фондовете  и`  е  една  от  най-старите  в  страната  и  към  днешна  дата  наброява  почти  5000 движими  културни  ценности -   произведения  на  живописта, графиката, скулптурата, фотографията, приложните  изкуства.                                                                   

В  настоящата  сграда  Художествена  галерия - Казанлък  се  помещава  от  1981  година, откогато  датира  и  съществуващата  до  този  момент  осветителна  система. Тя  вече  не  отговаря  на  съвременните  изисквания  за  безопасност  и  пречи  на  приятното  и  неангажиращо  възприемане  на  богатата  и` колекция. С  финансовата  подкрепа  на  Министерство  на  културата  галерията ще  посрещне  своя  значим  юбилей,  през  юни  2021  година,  с  осъвременено, естетически  издържано  осветление, което  многократно  ще  подобри, както  интериора  на  сградата, така  и  качеството  на  представянето  и  възприемането  на  експонираните  творби.