Родна къща - експозиция "Проф. Ненко Балкански" >>>

Ненко Балкански е роден в Казанлък на 20.09.1907 г. Завършва Художествената академия през 1930 г., а през 1939 -1941 г. специализира във Франция и Италия. От 1946 г. е преподавател в Художествената академия, където завежда и катедрата по живопис.

След смъртта на Ненко Балкански / 1977 г./ Община Казанлък реставрира родната къща на художника. През 1981 г. съпругата му Лиляна Балканска дарява на Художествена галерия - Казанлък 267 живописни  творби и 1271 графики и рисунки.

Обновената след реставрация родна къща с построената към нея изложбена зала е открита за посещения през 1991г.. В нея е показана подбрана част от дарението.

Адрес: 6100 Казанлък

ул.“Ф.Ф.Радецки” 17

Обслужва се от екскурзовода на Родна къща с експозиция "Акад. Дечко Узунов", ул."Княз Мирски" 24


* Безплатни посещения на къща-музей Ненко Балкански на 20 септември


Работно време:

  • Летен сезон: сряда - неделя 09:00 - 18:00 ч. /почивка 13.00-14.00 ч./ Отворена от 9 май 2018 г./
  • Понеделник, вторник и зимен сезон - по  заявка  в Художествена галерия - Казанлък и на тел: 0884100875

Цена за вход:

  • Възрастни - 4.00 лв.
  • Учащи - 2.00 лв.
  • Пенсионери - 1.00 лв.
  • Семеен - 5.00 лв.