Планове зали за времени експозицииБланка за предложение за изложба за 2022 г.